PROGRAMME COMMITTEE

 

Bortnikov Nikolai Stefanovich Ц RAS Academician, Director, IGEM RAS, Moscow

Vernikovsky Valery Arnoldovich Ц RAS Corresponding Member, IGM SB RAS, Novosibirsk

Voitekhovsky Yuri Leonidovich Ц Dr.Sc. (Geology-Mineralogy), Director, GI KSC RAS, Apatity

Volodichev Oleg Ivanovich - Dr.Sc. (Geology-Mineralogy), IG KarRC RAS, Petrozavodsk

Vrevsky Alexander Borisovich Ц Dr.Sc. (Geology-Mineralogy), Director, IGGP RAS, St. Petersburg

Glebovitsky Viktor Andreyevich Ц RAS Corresponding Member, StPSU, St. Petersburg

Gordeyev Evgeny Ilyich Ц RAS Academician, IVS FEB RAS, Petropavlovsk-Kamchatsky

Gordienko Ivan Vlasovich Ц RAS Corresponding Member, GI SB RAS, Ulan-Ude

Goryachev Nikolai Anatolyevich Ц RAS Corresponding Member, Director, NESCRI FEB RAS, Magadan

Dobretsov Nikolai Leontyevich Ц RAS Academician, IGM SB RAS, Novosibirsk

Kogarko Lia Nikolaevna Ц RAS Academician, GEOKHI RAS, Moscow

Korikovsky Segei Petrovich Ц RAS Corresponding Member, IGEM RAS, Moscow

Marin Yuri Borisovich Ц RAS Corresponding Member, National Mineral Resources University УGornyФ, St. Petersburg

Perchuk Alexei Leonidovich Ц Prof., Dr.Sc. (Geology-Mineralogy), MSU, Moscow

Petrov Oleg Vladimirovich Ц Dr.Sc. (Geology-Mineralogy), Director-General, VSEGEI, St. Petersburg

Pystin Alexander Mikhailovich Ц Dr.Sc. (Geology-Mineralogy), IG Komi SC UrB RAS, Syktyvkar

Reverdatto Vladimir Viktorovich Ц RAS Academician, IGM SB RAS, Novosibirsk

Ruchkin Georgy Vladimirovich Ц Dr.Sc. (Geology-Mineralogy), TSNIGRI, Moscow

Rychagov Segei Nikolaevich Ц Dr.Sc. (Geology-Mineralogy)., IVS FEB RAS, Petropavlovsk-Kamchatsky

Ryabchikov Igor Dmitrievich Ц RAS Academician, IGEM RAS, Moscow

Samsonov Alexander Vladimirovich Ц RAS Corresponding Member, IGEM RAS, Moscow

Svetov Sergei Anatolyevich Ц Dr.Sc. (Geology-Mineralogy), IG KarRC RAS, Petrozavodsk

Slabunov Alexander Ivanovich - Dr.Sc. (Geology-Mineralogy), IG KarRC RAS, Petrozavodsk

Sobolev Nikolai Vladimirovich Ц RAS Academician, IGM SB RAS, Novosibirsk

Chernyshov Nikolai Mikhailovich Ц RAS Corresponding Member, VSU, Voronezh

Sharpenok Lyudmila Nikolaevna Ц Dr.Sc. (Geology-Mineralogy), VSEGEI, St. Petersburg

Shatsky Vladislav Stanislavovich - RAS Corresponding Member, Director, UIGG SB RAS, Irkutsk

Yarmolyuk Vladimir Viktorovich Ц RAS Academician, IGEM RAS, Moscow